• BESPOKE BOOTS WITH ZIPPER BACKSIDE BESPOKE BOOTS WITH ZIPPER BACKSIDE BESPOKE BOOTS WITH ZIPPER BACKSIDE

BESPOKE BOOTS WITH ZIPPER BACKSIDE

Đánh giá sản phẩm
Mã sản phẩm:

Còn hàng

22.000.000₫

Giày Chelsea Boots đặt đóng Bespoke theo yêu cầu với dây kéo phía sau

- Calf Skin 

- Leather Outsole

- Goodyear Welt Construction