Chính sách bảo hành

Các sản phẩm giày tại Namidori đều được áp dụng chính sách bảo hành 12 tháng

Các sản phẩm khác không phải giày sẽ được áp dụng chính sách bảo hành 3 tháng hoặc theo quy định của nhà sản xuất

payment payment payment payment