• Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01
  • Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01
  • Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01
  • Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01
  • Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01
  • Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01
  • Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01
  • Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01 Wingtip Oxford BL01

Wingtip Oxford BL01

Đánh giá sản phẩm
Mã sản phẩm: 160G435BL01

Còn hàng

3.950.000₫

Da Upper: Da Bê Nga
Da Lót:
Đế: Đế Da Cao Cấp
Cấu Trúc: Goodyear Welt
Last: 01 - Chisel Toe