• Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00
  • Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00
  • Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00
  • Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00
  • Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00 Wingtip Oxford BL00

Wingtip Oxford BL00

Mã sản phẩm: 160G401BL00

Còn hàng

2.950.000₫

Da Upper: Da Nga Da Lót: Bò Đế: Da Ý Cấu Trúc: Goodyear Welt Last: 00

 

Da Upper: Da Nga
Da Lót:
Đế: Da Ý
Cấu Trúc: Goodyear Welt
Last: 00