• Wingtip Lace Boots DGR2019 MTO Wingtip Lace Boots DGR2019 MTO Wingtip Lace Boots DGR2019 MTO

Wingtip Lace Boots DGR2019 MTO

Mã sản phẩm:

Còn hàng

7.000.000₫

Sản phẩm được đấu giá trong sự kiện #DGR2019 tại Hà Nội, toàn bộ tiền đấu giá thành công được chuyển cho quỹ nghiên cứu chống ung thư tuyến tiền liệt - Da bê mộc từ Ý - Đế da 100% - Cấu trúc Goodyear Welt - Màu Patina theo yêu cầu người thắng

Sản phẩm được đấu giá trong sự kiện #DGR2019 tại Hà Nội, toàn bộ tiền đấu giá thành công được chuyển cho quỹ nghiên cứu chống ung thư tuyến tiền liệt 

- Da bê mộc từ Ý

- Đế da 100%

- Cấu trúc Goodyear Welt

- Màu Patina theo yêu cầu người thắng