• Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided)
  • Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided)
  • Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided)
  • Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided)
  • Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided) Dây Nịt da bò đan (Braided)

Dây Nịt da bò đan (Braided)

Đánh giá sản phẩm
Mã sản phẩm: BELT_DAN_352

Còn hàng

1.000.000₫

100% Da bò tự nhiên cắt thành từng sợi và đan thủ công