• Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06
  • Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06
  • Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06
  • Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06
  • Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06
  • Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06
  • Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06
  • Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06 Cap Toe Double Monk XL06

Cap Toe Double Monk XL06

Mã sản phẩm: 412G368XL06

Còn hàng

4.500.000₫

Da Upper: Da Bê Pháp Da Lót: Bò Đế: Đế Da Ý Cao Cấp Cấu Trúc: Goodyear Welt 180 công đoạn Last: 06

 

Da Upper: Da Bê Pháp
Da Lót:
Đế: Đế Da Ý Cao Cấp
Cấu Trúc: Goodyear Welt 180 công đoạn
Last: 06