• Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09
  • Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09 Bit Loafer Mckay AL09

Bit Loafer Mckay AL09

Đánh giá sản phẩm
Mã sản phẩm: 370MA421AL09

Còn hàng

2.950.000₫

Bit Loafer, Mẫu giày được thiết kế từ 1968 với đặc trưng là 1 miếng kim loại giống như miếng kim loại được dùng trong dây cương ngựa và được gắn nằm ngang phía trên mặt giày nên mẫu giày này còn được gọi là Horse Bit Loafer. Và nó cũng còn có tên là Gucci Loafer do người thiết kế ra loại giày này chính là nhà thiết kế hãng giày Gucci nỗi tiếng.

Da mặt: Da bê TBN  

Da Lót: Da bò Italy

Đế: Da bò Italy - Closed Chanel

Cấu trúc may: Mckay/Blake

Last 09