• Bespoke Shoes Bespoke Shoes Bespoke Shoes

Bespoke Shoes

Đánh giá sản phẩm
Mã sản phẩm: BESPOKE

Còn hàng

20.000.000₫

Đo ni đóng giày: 

- Ngoài việc được thợ đo chuẩn xác bằng phương pháp thủ công truyền thống

- Được thiết kế theo yêu cầu

- Được chọn nguyên vật liệu và chọn đánh màu theo yêu cầu

- Được tùy chọn những yêu cầu khác như chữ ký, gắn kim loại lên mũi giày, đóng đinh theo tên lên đế giày...

- Hoặc các yêu cầu khác về kỹ thuật như: túm eo, may Norwegian, hoặc đế cho giày đánh golf...