• Wholecut Oxford AL07 Patina 428 Wholecut Oxford AL07 Patina 428 Wholecut Oxford AL07 Patina 428
  • Wholecut Oxford AL07 Patina 428 Wholecut Oxford AL07 Patina 428 Wholecut Oxford AL07 Patina 428
  • Wholecut Oxford AL07 Patina 428 Wholecut Oxford AL07 Patina 428 Wholecut Oxford AL07 Patina 428

Wholecut Oxford AL07 Patina 428

Mã sản phẩm: 130G408NAAL07

Còn hàng

3.500.000₫

Mẫu giày chỉ được đóng từ duy nhất một miếng da. Trên thân giày không có đường may (seam) nào khác ngoài đường may ở gáy đôi giày. Wholecut oxford yêu cầu kĩ thuật đóng giày cao và rất tốn da, vì vậy thường rất mắc. Cấu trúc Goodyear Welted Đế bằng da bò 100% Màu sắc: nhuộm thủ công theo yêu cầu (Patina)


Mẫu giày chỉ được đóng từ duy nhất một miếng da. Trên thân giày không có đường may (seam) nào khác ngoài đường may ở gáy đôi giày. Wholecut oxford yêu cầu kĩ thuật đóng giày cao và rất tốn da, vì vậy thường rất mắc.

Cấu trúc Goodyear Welted

Đế bằng da bò 100%

Màu sắc: nhuộm thủ công theo yêu cầu (Patina)