• WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD
  • WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD
  • WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD
  • WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD
  • WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD

WHOLECUT OXFORD

Mã sản phẩm: 130G403HOBL07

Còn hàng

3.500.000₫

Mẫu giày chỉ được đóng từ duy nhất một miếng da. Trên thân giày không có đường may (seam) nào khác ngoài đường may ở gáy đôi giày. Wholecut oxford yêu cầu kĩ thuật đóng giày cao và rất tốn da, vì vậy thường rất mắc. Cấu trúc Goodyear Welted Đế bằng da bò 100%


Mẫu giày chỉ được đóng từ duy nhất một miếng da. Trên thân giày không có đường may (seam) nào khác ngoài đường may ở gáy đôi giày. Wholecut oxford yêu cầu kĩ thuật đóng giày cao và rất tốn da, vì vậy thường rất mắc.

Cấu trúc Goodyear Welted

Đế bằng da bò 100%