• WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD
  • WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD
  • WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD WHOLECUT OXFORD

WHOLECUT OXFORD

Mã sản phẩm:

Hết hàng

3.500.000₫

Mẫu giày chỉ được đóng từ duy nhất một miếng da. Trên thân giày không có đường may (seam) nào khác ngoài đường may ở gáy đôi giày. Wholecut oxford yêu cầu kĩ thuật đóng giày cao và rất tốn da, vì vậy thường rất mắc. Cấu trúc Goodyear Welted Đế danite gi úp tăng độ bền và chống trơn trượt
Hết hàng


Mẫu giày chỉ được đóng từ duy nhất một miếng da. Trên thân giày không có đường may (seam) nào khác ngoài đường may ở gáy đôi giày. Wholecut oxford yêu cầu kĩ thuật đóng giày cao và rất tốn da, vì vậy thường rất mắc. Cấu trúc Goodyear Welted Đế danite giúp tăng độ bền và chống trơn trượt