• KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR MDO 75ml KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR MDO 75ml KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR MDO 75ml
  • KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR MDO 75ml KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR MDO 75ml KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR MDO 75ml

KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR MDO 75ml

Mã sản phẩm: PVN64

Còn hàng

525.000₫

Rénovator SAPHIR® MEDAILLE D'OR® Neutral shoe polish for smooth leather. Genuine neutral beauty product for smooth leathers: leather goods, leather clothes, antique bindings, shoes... - 75ml


Rénovator SAPHIR® MEDAILLE D'OR®

Neutral shoe polish for smooth leather. 
Genuine neutral beauty product for smooth leathers: leather goods, leather clothes, antique bindings, shoes...

- 75ml