• KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR BDC KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR BDC KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR BDC

KEM PHỤC HỒI DA GIÀY RENOVATEUR BDC

Mã sản phẩm:

Hết hàng

295.000₫

Rénovator SAPHIR® MEDAILLE D'OR® Neutral shoe polish for smooth leather. Genuine neutral beauty product for smooth leathers: leather goods, leather clothes, antique bindings, shoes... - 75ml
Hết hàng


Rénovator SAPHIR® MEDAILLE D'OR®

Neutral shoe polish for smooth leather. 
Genuine neutral beauty product for smooth leathers: leather goods, leather clothes, antique bindings, shoes...

- 75ml