• Dưỡng màu da lộn - Renovetine dạng có đầu mút Dưỡng màu da lộn - Renovetine dạng có đầu mút Dưỡng màu da lộn - Renovetine dạng có đầu mút

Dưỡng màu da lộn - Renovetine dạng có đầu mút

Mã sản phẩm:

Còn hàng

295.000₫

Saphir BDC Renovetine giúp phục hồi màu và dưỡng da lộn sau khi làm sạch bằng Saphri Omnidaim. Sản phẩm có 2 loại: - 75ml dạng chai nước có đầu mút - 200ml dạng chai xịt.


Saphir BDC Renovetine giúp phục hồi màu và dưỡng da lộn sau khi làm sạch bằng Saphri Omnidaim. Sản phẩm có 2 loại: - 75ml dạng chai nước có đầu mút - 200ml dạng chai xịt.